ŠTIRISTOPENJSKI RAZVOJNI NAČRT- celostna vizija človeka

Štiristopenjski razvojni načrt predstavlja celostni (holistični) razvoj otroka oziroma človeka. Gre za geometrijsko predstavitev razvojnega načrta človeka v štirih fazah ali štirih ciklih.

M. Montessori je s shemo želela prikazati pomen otroštva za celoten razvoj človeka. Obdobje otroštva je za celoten človekov razvoj izredno pomembno. Shemo je predstavila na enem od svojih zadnjih predavanj leta 1950 v Perugii. Naslov sheme je Štiristopenjski razvojni načrt, podnaslov je Konstruktivni ritem življenja.

Maria Montessori opredeljuje štiri glavna obdobja ali načrte v razvoju človeka, od rojstva do odraslosti. Vsak načrt ima svoje posebnosti in človekove nagnjenosti.

Celovita vizija: Montessori izobraževalni projekt je zgrajen na podlagi značilnosti vsakega načrta ali faze življenja, upoštevajoč vse vidike posameznika – fizični, čustveni, intelektualni …

PRVA STOPNJA

 0/6 let: zgodnje otroštvo – individualno ustvarjanje osebe

– Karakterizira ga srkajoči um: otrokov um kot goba absorbira vse v okolju.

– Zanjo so značilne posebne prirojene občutljivosti: občutljiva obdobja – red, gibanje, jezik.

– Zaznamuje ga konkretno razmišljanje.

– Gradnja fizične osebe.

– Oblikovanje znakov.

Potrebe od 0 do 6 let: otrok želi to storiti sam – išče telesno neodvisnost

Odziv šole montessori: skozi dejavnosti paktičnega življenja se otroci naučijo skrbeti zase in za okolje, medtem ko s pomočjo senzoričnega materiala prevzamejo ključe za raziskovanje okolja.

Vsak otrok svobodno izbere dejavnost, ki ga najbolj pritegne, giblje se v pripravljenem okolju, v katerem najde tisto, kar zadovoljuje njegovo globoko potrebo po početju in odkrivanju, vsak si postavi temelje samozavesti skozi zavedanje lastnega znanja.

DRUGA STOPNJA

6/12 let: otroštvo – gradnja inteligence

– Odlikuje jih sklepanje, ki ga vodi logika in domišljija.

– Intenzivna žeja po znanju se želi približati vsaki temi.

– Prehod iz konkretnega mišljenja v abstraktno mišljenje.

– Zanimanje pušča okolje konkretno dojemljivo.

Potrebe od 6 do 12 let: Otrok želi razmišljati sam – išče intelektualno neodvisnost

Odgovor šole montessori: projekt kozmičnega izobraževanja ponuja ključ za raziskovanje sveta, v njegovi lepoti in množici medsebojnih povezav. Številni materiali montessori zagotavljajo jasna in logična orodja za raziskovanje, prilagodljiva pri uporabi, razvrščena po zahtevnosti: otroci jih uporabljajo samostojno, izkoristijo učinkovite strategije študija in raziskovanja, učijo se zlahka, predvsem pa se strastno ukvarjajo z znanjem.

TRETJA STOPNJA

12/18 let: mladostništvo – izgradnja družbenega jaza

–  Zanjo je značilna koncentracija nase.

–  Gradnja kritičnega mišljenja.

–  Obdobje velikih fizičnih in psihičnih in duševnih sprememb.

–  Začenjamo dojemati potrebo po iskanju mesta v svetu.

– Pomen družbenih in moralnih vrednot.

–  Kulturni razvoj se utrjuje in poglablja.

Potrebe od 12 do 18 let: najstnik želi vedeti, kako sam upravljati svoja čustva – išče čustveno neodvisnost

Odgovor šole montessori: Projekt Erdkinder – življenje v skupnosti in kolektivno delo. V tej fazi človekovega razvoja je socialnost ključnega pomena. Posameznik zapusti zaščitno lupino družine in išče mesto v skupini: Erdkinder združuje vzgojo in konstrukcijo družbenega bitja. Skupine mladih pod vodstvom učiteljev in vzgojiteljev spoznavajo šolske vsebine z neposrednimi izkušnjami vodenja prave kmetije.

ČETRTA STOPNJA

18/24 let: odraslost – konstrukcija zavestnega jaza

– Konstrukcija duhovnega vidika osebnosti.

– Zavestno razlikovanje med pravim in napačnim.

– Poiščite svoje mesto na svetu.

Potrebe od 18 do 24 let: odrasla oseba želi ostati sama – išče finančno neodvisnost

Treba je vzpodbujati resnične in smiselne stike s svetom dela vzporedno z vadbeno potjo, da bi spodbudili vključevanje vseh v resnični svet.

Vsak cikel izgradi bazo, osnovo za novi cikel. Vse življenje se gradi na podlagi otroštva. V prvem obdobju se je zgradila baza, temelj. Temelji izgradnje osebnosti so v dobi otroštva, zato je otroštvo tako zelo pomembno.

Če je bilo v otroštvu otroku omogočeno, da se je dobro izgradil, je njegov osebnostni temelj dober. In vse potrebno se bo v naslednjih fazah tudi dobro izgradilo. Če so bile v prvem obdobju kakšne pomanjkljivosti, se bo v kasnejšem obdobju to pokazalo. M. Montessori je želela s tem grafom prikazati pomembnost prvega obdobja, ker so temelji tako pomembni za izgradnjo celotne osebnosti človeka.


Leave a Comment