Aktivnosti za razvoj jezika- tematske vrečke

Enak razvoj jezika je značilen za vse jezike ne glede na raso. Prvi del razvoja jezika predstavlja notranjo konstrukcijo, ko se v otroku prične proces vsrkavanja. Otrok vsrkava, glasovi se združijo v prve zloge, nato dobijo pomen in okrog 1. leta otrok pove prvo zavestno besedo. Otrok besede uporablja kot povedi. Za eno besedo je lahko cela poved, ena beseda zanj predstavlja poved. To je obdobje, ko otrok odkriva, da ima vsaka stvar svoje ime.

Razvoj jezika se začne že v obdobju pred rojstvom. Od trenutka, ko se otrok rodi, se je z njim potrebno pogovarjati, da bi se govor normalno razvijal. Pri vsakem pogovoru z otrokom je zelo pomembna pozicija odraslega: vedno se spustimo na višino otrokovih oči oziroma poskrbimo, da je omogočen stik z očmi.

Kako se pogovarjamo z otrokom? Govorimo jasno, razločnoin pravilno, povedi naj bodo kratke, jasne, med besedami naj bo ustrezen razmik, ne pretiravamo, ne uporabljamo popačenk (”pupcal’, ”papal”, …), ne ponavljamo za otrokom tako kot on govori, če ponovimo za njim besedo, jo izgovorimo pravilno, ne pretiravamo s pomanjševalnicami (mizica, stolček, rokica, …), uporabimo le, če želimo poudarit, da je nekaj majhno.

Otrokom pred drugim letom lahko ponudimo tematske košare, npr. košara žogic različnih materialov, košara kuhinjskih predmetov, …

Tematske vrečke

Po drugem letu, se lahko ponudijo tudi tematske vrečke. Barva vrečke in velikost ni pomembna.V eni vrečki so predmeti, ki gredo skupaj – kategorija. 

Predmeti v vrečki morajo imeti skupno lastnost in naj bodo taki, da se jih uporablja v vsakdanjem življenju – realni, resnični predmeti iz realnega, vsakdanjega življenja. To so predmeti, ki imajo v realnem življenju funkcijo. Otrokom morajo biti predmeti poznani iz njihovega resničnega življenja.

Pomembno je tudi, da odrasli vemo, kako se predmeti v vrečki imenujejo. Primeri kategorij (vrečk): sadje, zelenjava, oblačila otroka, predmeti iz kopalnice, pisarniški pribor, pokrivala, predmeti iz kuhinje, … .

S predmeti v vrečki, ki imajo skupno lastnost, se v otrokovem umu oblikuje miselna kategorija – kaj spada skupaj. Kategorijo se poimenuje. Ime kategorije je zašito na vrečki ali napisano na listku, ki je obešen na vrvici vrečke.

Najpomembnejša stvar je, da se prebere ime na vrečki – kategorijo, ker se takrat v otroku ustvarja miselni vzorec.

Leave a Comment